خدای خوب من

پروفایل
نویسندگان
درد

نمیدانم کدام درد بزرگتر است؟

دردی که بی پرده آن را تحمل میکنی

یا

دردی که به خاطر ناراحت نکردن کسی که دوستش داری توی دلت می ریزی و تاب میاوری

 

نوشته شده توسط در ۱۳٩۱/۳/٧ نظرات () | لینک ثابت مطلب