بهارا زنده مانی ، زندگی بخش
به فروردین ما فرخندگی بخش...

"هوشنگ ابتهاج"

/ 3 نظر / 49 بازدید
(*◕‿◕)عاشق يك لحظه نگاهت (*◕‿◕)

سلام ... مهربانی بزرگی دل است هر کس به اندازه ی دل خود می تواند مهربان باشد و هرکس به اندازه ی دل خود می تواند مهربانی را بفهمد مهربانی شعار نیست ، حرف نیست ، سروده نیست متن سخنرانی نیست ، مهربانی عملی از درون دل است مهربانی کردن پنهان است بدون منت ، اما با حد و مرز مرز برای آن که بدانند برای بدست آوردن مهربانی هم باید زحمت کشید اما هرگز در مهربانی افراط نکنید که محبت زیاد و بی قید و شرط بر انسان هائی با اندازه های محدود آن ها را از جا به در می کند گم می شوند ؛ محبت را گم می کنند مهربان را گم می کنند طلبکار می شوند و مدعی پس از تجربه بیاموز و به مقدار ، محبت کن آن کس که از تجربه آموخت هرگز فریب جهانیان را نخورد پس : اندازه نگه دار که اندازه نکوست هم لایق دشمن هست و هم لایق دوست ... ------------------------------------------------------------ روزهایتــــان بهــــــــاری و بهــــارتان جاودانه ...[خجالت][لبخند][خنثی][قلب][چشمک]